صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > کتاب های منتشر شده 

 

 

نام کتاب: جراحی قلب باز (راهنمای بیماران برای آمادگی پیش

از عمل و زندگی پس از عمل)

تألیف: دکتر حسین منتظر قائم

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392

شابک: 7 - 5 - 93455 - 600 - 978

 


 

 

 

International Congress Cardiac Emergencies 

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1392 

شابک :  062 - 293 - 600 -978


نام کتاب: جراحی قلب: خاطرات و خطرات

گردآوری و تدوین: دکتر امید آثار

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1390

شابک: 3 - 54 - 5610 - 600 - 978


 

تألیف: دیوید مورا و جان م. رابینسون

ترجمه:لاله حسني و عبدالنبي سبیلي

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1390

شابک: 1 - 45 - 5610 - 600 - 978