صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی 

ردیف

عنوان طرح

تاریخ تصویب              

نام مجری

همکاران

وضعیت

1

بررسی آگاهی بهورزان و جمعيت تحت پوشش آنها از عوامل خطرساز بيماريهای قلبی عروقی شهرستان بندرعباس

 

دکتر حسين فرشيدی

سميره عابدينی ، شهرام زارع ،ايران اميری نژاد

خاتمه یافته

2

بررسی عوامل خطر ساز بيماريهای قلبی عروقی در بندرعباس طرح Monica

 

دکتر شهرام زارع ،دکتر حسين فرشيدی

دکتر علی دريانورد، دکتر ابراهيم خواجه

خاتمه یافته

3

بررسی منابع درسی و مطالعه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

دکتر حسين فرشيدی

فروزان شکوه ، عبدالعلی محبوبی ، سميره عابدينی ، نادره نادری ، صديقه عابدينی ، علی جمعه زاده

خاتمه یافته

4

بررسی عوامل خطر آفرين قلبی در راننده کاميونهای بين شهری (مرحله اول )

 

دکتر حسين فرشيدی

شهرام زارع ، مرضيه نيک پرور ، محمد زارع نژاد ، مظفری ، سيد عبدالله موسوی

خاتمه یافته

5

ارزش پيشگويی کننده QT Dispersion به دنبال تست دی پيريدامول برای يافته های اسکن دی پيريدامول

 

دکتر حسين فرشيدی

مرضيه نيک پرور،حميد اطاعتی،نسرين امانی،داريوش ساعد،فرشيد جعفری

خاتمه یافته

6

بررسی فاصله زمانی شروع علائم قلبی تا مراجعه به بيمارستان در بيماران با تشخيص سکته قلبی حاد بستری در بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس

 

دکتر حسين فرشيدی ،دکتر داريوش ساعد

مرضيه نيک پرور،حميد اطاعتی ،فرشيد جعفری

خاتمه یافته

7

اثر همودياليز بر پارامترهای اسپير متری در بيماران نارسايی مزمن کليه تحت همودياليز

 

دکتر کاظم نواری ،دکتر حسين فرشيدی

حميد سهراب پور ،محسن نفر،فاطمه پور رضا قلی

خاتمه یافته

8

پروژه جزيره سالم

 

دکتر حسين فرشيدی ، دکتر شهرام زارع ،الهام بوشهری

ندارد

خاتمه یافته

9

بررسي شيوع سرفه در بيماران تحت درمان با داروهاي مهار كننده آنژيوتسين در بندرعباس

 

دكتر حسين فرشيدي

مرضيه نيك پرور،حميداطاعتي،سرگيس يوسفيان،حجت الله مهدي پور،فرشيد جعفري،ساره صالحي،خانم ناصر زاده،خانم شاملو،شهرام زارع

خاتمه یافته

10

ميزان شيوع عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در دانشجويان بالاي 20 سال دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 

دكتر مرضيه نيك پرور

دكترفرشيدي،الهام بوشهري،دكترمهرداد صولتي،دكتر موسوي،ريحانه بوذري،سمانه پرويز

خاتمه یافته

11

مقایسه اثر Osvix و Plavix در انفارکتوس قلبی با بالا رفتن قطعه ST

 

دکتر احمد نور عبدی

دکتر مرضیه نیک پرور، دکتر شافعی رحیمی

خاتمه یافته

12

بررسی هیپرتانسیون ریوی در بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیا درمرکز بیماری های خاص ابوریحان بیمارستان شهید محمدی در سال 29-19

 

دکتر مرضیه نیک پرور

سپیده فولادی، فاطمه جعفری، دکتر فیاضی دکتر اوزی

خاتمه یافته

13

تاثیر تمرین استقامتی / مقاومتی هم زمان برمقادیر (NT-pro BNP ) بیماران بتا تالاسمی ماژور

 

دکتر مرضیه نیک پرور-  گلناز ارباب

گلناز ارباب عباسعلی،گایینی، علیرضا سبحانی

خاتمه یافته

14

ثبت داده های بیماران با سکته قلبی  بستری در بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 24/8/95

دکتر حسین فرشیدی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده،دکتر مرضیه نیک پروردکتر عبدالله غریب زاده، دکتر احمد نور عبدیدکتر محمد امین امامی، دکتر شاهین عباس زاده، دکتر کامران قاسمی، دکتر عبدالله بلند،دکتر عبدالحسین مدنی، دکتر شافعی رحیمی، دکتر ایران رستمی، خانم رقیه عزتی راد، خانم صدیقه بهمنی

 

در حال انجام

15

ثبت داده های بیماران آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی شده در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 26/10/95

دکتر حسین فرشیدی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده،دکتر مرضیه نیک پروردکتر عبدالله غریب زاده، دکتر احمد نور عبدیدکتر محمد امین امامی، دکتر شاهین عباس زاده، دکتر کامران قاسمی، دکتر عبدالله بلند،دکتر عبدالحسین مدنی، دکتر شافعی رحیمی، دکتر ایران رستمی، رقیه عزتی راد، خانم صدیقه بهمنی

در حال انجام

16

بررسی رابطه بین سطح سواد سلامت و انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی

 20/11/95

خدیجه احمد زاده رقیه عزتی راد

آقای محسن آزاد، آقای علی زمانی

در حال انجام

17

مطالعه ریسک بیماری های قلبی- عروقی در استان هرمزگان 94-1393

 

 16/12/90

دکتر حسین فرشیدی

دکتر لادن حاج عبدالرسولی دکتر مرضیه نیک پرورع دكترحميدرضا سامي مقام، دکتر عليرضا شهاب جهانلو، دکتر فرهاد عبدالکریمی، دکتر ایران رستمی، رقیه عزتی راد، دكتر نادر فياضي، دکتر عبدالحسین مدنی، عمادالدين رفيع زاد

خاتمه یافته

18

تأثير درمانگاه پرستار محور در كاهش دفعات بستري مجدد بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

 

 7/2/90

دکتر حسین فرشیدی

دكتر مرضيه نيك پرور، دكتر شهرام زارع، دكتر ساره صالحي، خانم الهام بوشهري، خانم سيمين اميري، خانم ناصرزاده، خانم سالاري خانم شاملو، خانم چشم براه

خاتمه یافته

19

ارزیابی ارتباط میان وضعیت پریودنتال و میزان فاکتورهای CRP،  IL-6 در سرم بیماران مبتلا به اتروسکلروزیس

 

 

دکتر روح الله اعتمادی فر

دکتر حسین فرشیدی، دکتر سید علیرضا سبحانی، امین قنبر نژاد، شکوفه کناری زاده، عاطفه زارعی

خاتمه یافته

20

مقایسه تیپ شخصیتی D، تاب آوری، ویژگی های روانشناختی ، کورتیزول بزاقی و سطح سرمی ایموگلوبین E در بیماران انفاکتوس میوکارد با افراد سالم

29/8/96

دکتر مرضیه نیک پرور

فاطمه ملتفت، شعیب صفا، دکتر معصومه خیراندیش، سید عبدالوهاب سماوی

در حال انجام

21

بررسی تاثیر درمان کمبود ویتامین D در بهبود عملکرد فیزیکی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به نارسایی قلب

11/4/96

دکتر معصومه خیراندیش

دکتر مرضیه نیک پرور، دکتر شعله نمازی، دکتر الهام بوشهری، دکتر مریم هروآبادی

در حال انجام

22

بررسی اثر حجامت برروی پروفایل چربی افراد سالم 25-60 سال

31/2/96

دکتر مرضیه نیک پرور

دکتر صغری فلاحی، دکتر محمود خیاطیان، آقای محسن آزاد، آقای امید حافظ

در حال انجام

23

تعیین ارتباط مزاج و سکته قلبی در بیماران بستری با تشخیص سکته قلبی در بیمارستان شهید محمدی در سال 96

20/12/96

دکتر مرضیه نیک پرور

دکتر عبدالحسین نوروزی، رقیه عزتی راد، محسن آزاد،

در حال انجام

24

تعیین رابطه ی ظرفیت عملکردی در بیماران بتا تالاسمی ماژور و سیکل سل با پارامترهای اکو کاردیوگرافیک و سطح سرمی hsCRP و NT-PRO BNP(مراجعه کنندگان به مرکز ابوریحان بندرعباس در سال 1396-97

22/3/97

دکتر مرضیه نیک پرور

دکتر محسن محمدیان، دکتر الهام بوشهری، دکتر ابراهیم افتخار، دکتر عاطفه قره قانی،

در حال انجام

25

بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق مراقبین سلامت و بهورزان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهر بندرعباس بر کاهش استعمال قلیان در مراجعه کنندگان به این مراکز بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده

22/3/97

دکتر زهرا حسینی

دکتر حسین فرشیدی، دکتر تیمورآقا ملایی، دکتر صدیقه عابدینی، دکتر سید حمزه صدیق، دکتر فرح مویدی، دکتر مرضیه نیک پرور، دکتر صغری فلاحی، دکتر عبدالحسین مدنی، دکتر وحید دهستانی، دکتر هدی اسحقی، دکتر غلامعلی جاودان

در حال انجام