صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > اعضای نیمه وقت 

 

 

 

اعضای نیمه وقت مرکز

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

دکتر شاهین عباس زاده

استادیار

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر محمد امین امامی

استادیار

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر کامران قاسمی

استادیار

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر فرح مویدی

استادیار

متخصص اعصاب و روان

دکتر عبدالله غریب زاده

استادیار

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر شاهرخ رجایی

دانشیار

فوق تخصص قلب و عروق اطفال

دکتر نادر فیاضی

استادیار

فوق تخصص ریه

دکتر شهرام زارع

استاد

دکترای آمار

دکتر حسین منتظرقائم

دانشیار

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

دکتر غلامعلی جاودان

دانشیار

دکترای تغذیه

آقای محسن ازاد

مربی

آمار زیستی

دکتر نپتون سلطانی

استاد

دکترای فیزیولوژی

دکتر مهسا رحیم زاده

استادیار

دکترای بیوشیمی

دکتر نادره نادری

دانشیار

دکترای بیوشیمی