صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > اعضای تمام وقت 

                                                           اعضای تمام وقت مرکز

 

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

مدرک تحصیلی

دکتر حسین فرشیدی

دانشیار

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر مرضیه نیک پرور

دانشیار

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر معصومه خیراندیش

استادیار

فوق تخصص غدد

دکتر حمیدرضا سامی مقام

دانشیار

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر فرخنده رزم پور

 

دکترای تغذیه

دکتر عبدالحسین مدنی

دانشیار

دکترای اپیدمیولوژی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دانشیار

دکترای ژنتیک

دکتر تیمور آقاملایی

استاد

دکترای آموزش بهداشت

دکتر هاشم جری نشین

دانشیار

متخصص بیهوشی

دکتر آزاده آذین فر

 

متخصص قلب و عروق