صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی 

طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

همکاران

1

بررسی آگاهی بهورزان و جمعيت تحت پوشش آنها از عوامل خطرساز بيماريهای قلبی عروقی شهرستان بندرعباس

دکتر حسين فرشيدی

سميره عابدينی ، شهرام زارع ،ايران اميری نژاد

2

بررسی عوامل خطر ساز بيماريهای قلبی عروقی در بندرعباس طرح Monica

دکتر شهرام زارع ،دکتر حسين فرشيدی

دکتر علی دريانورد، دکتر ابراهيم خواجه

3

بررسی منابع درسی و مطالعه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر حسين فرشيدی

فروزان شکوه ، عبدالعلی محبوبی ، سميره عابدينی ، نادره نادری ، صديقه عابدينی ، علی جمعه زاده

4

بررسی عوامل خطر آفرين قلبی در راننده کاميونهای بين شهری (مرحله اول )

دکتر حسين فرشيدی

شهرام زارع ، مرضيه نيک پرور ، محمد زارع نژاد ، مظفری ، سيد عبدالله موسوی

5

ارزش پيشگويی کننده QT Dispersion به دنبال تست دی پيريدامول برای يافته های اسکن دی پيريدامول

دکتر حسين فرشيدی

مرضيه نيک پرور،حميد اطاعتی،نسرين امانی،داريوش ساعد،فرشيد جعفری

6

بررسی فاصله زمانی شروع علائم قلبی تا مراجعه به بيمارستان در بيماران با تشخيص سکته قلبی حاد بستری در بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس

دکتر حسين فرشيدی ،دکتر داريوش ساعد

مرضيه نيک پرور،حميد اطاعتی ،فرشيد جعفری

7

اثر همودياليز بر پارامترهای اسپير متری در بيماران نارسايی مزمن کليه تحت همودياليز

دکتر کاظم نواری ،دکتر حسين فرشيدی

حميد سهراب پور ،محسن نفر،فاطمه پور رضا قلی

8

پروژه جزيره سالم

دکتر حسين فرشيدی ، دکتر شهرام زارع ،الهام بوشهری

ندارد

9

بررسي شيوع سرفه در بيماران تحت درمان با داروهاي مهار كننده آنژيوتسين در بندرعباس

دكتر حسين فرشيدي

مرضيه نيك پرور،حميداطاعتي،سرگيس يوسفيان،حجت الله مهدي پور،فرشيد جعفري،ساره صالحي،خانم ناصر زاده،خانم شاملو،شهرام زارع

10

ميزان شيوع عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در دانشجويان بالاي 20 سال دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

دكتر مرضيه نيك پرور

دكترفرشيدي،الهام بوشهري،دكترمهرداد صولتي،دكتر موسوي،ريحانه بوذري،سمانه پرويز

11

مقایسه اثر Osvix و Plavix در انفارکتوس قلبی با بالا رفتن قطعه ST

دکتر احمد نور عبدی

دکتر مرضیه نیک پرور، دکتر شافعی رحیمی

12

بررسی هیپرتانسیون ریوی در بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیا درمرکز بیماری های خاص ابوریحان بیمارستان شهید محمدی در سال 29-19

دکتر مرضیه نیک پرور

سپیده فولادی، فاطمه جعفری، دکتر فیاضی دکتر اوزی

13

تاثیر تمرین استقامتی / مقاومتی هم زمان برمقادیر (NT-pro BNP ) بیماران بتا تالاسمی ماژور

دکتر مرضیه نیک پرور-  گلناز ارباب

گلناز ارباب عباسعلی،گایینی، علیرضا سبحانی

14

ثبت داده های بیماران با سکته قلبی  بستری در بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر حسین فرشیدی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده،دکتر مرضیه نیک پروردکتر عبدالله غریب زاده، دکتر احمد نور عبدیدکتر محمد امین امامی، دکتر شاهین عباس زاده، دکتر کامران قاسمی، دکتر عبدالله بلند،دکتر عبدالحسین مدنی، دکتر شافعی رحیمی، دکتر ایران رستمی، خانم رقیه عزتی راد، خانم صدیقه بهمنی

 

15

ثبت داده های بیماران آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی شده در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

دکتر حسین فرشیدی

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده،دکتر مرضیه نیک پروردکتر عبدالله غریب زاده، دکتر احمد نور عبدیدکتر محمد امین امامی، دکتر شاهین عباس زاده، دکتر کامران قاسمی، دکتر عبدالله بلند،دکتر عبدالحسین مدنی، دکتر شافعی رحیمی، دکتر ایران رستمی، خانم رقیه عزتی راد، خانم صدیقه بهمنی

16

بررسی رابطه بین سطح سواد سلامت و انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی

خدیجه احمد زاده رقیه عزتی راد

آقای محسن آزاد، آقای علی زمانی

17

مطالعه ریسک بیماری های قلبی- عروقی در استان هرمزگان 94-1393

 

دکتر حسین فرشیدی

دکتر لادن حاج عبدالرسولی دکتر مرضیه نیک پرورع دكترحميدرضا سامي مقام، دکتر عليرضا شهاب جهانلو، دکتر فرهاد عبدالکریمی، دکتر ایران رستمی، رقیه عزتی راد، دكتر نادر فياضي، دکتر عبدالحسین مدنی، عمادالدين رفيع زاد

18

تأثير درمانگاه پرستار محور در كاهش دفعات بستري مجدد بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

 

دکتر حسین فرشیدی

دكتر مرضيه نيك پرور، دكتر شهرام زارع، دكتر ساره صالحي، خانم الهام بوشهري، خانم سيمين اميري، خانم ناصرزاده، خانم سالاري خانم شاملو، خانم چشم براه

19

ارزیابی ارتباط میان وضعیت پریودنتال و میزان فاکتورهای CRP،  IL-6 در سرمبیماران مبتلا به اتروسکلروزیس

 

دکتر روح الله اعتمادی فر

دکتر حسین فرشیدی، دکتر سید علیرضا سبحانی، امین قنبر نژاد، شکوفه کناری زاده، عاطفه زارعی