• قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

  • مرکز تحقیقات قلب و عروق
    مرکز تحقیقات قلب و عروق

  • راهنماي ارزشيابي عملكرد فعاليتهاي پژوهشي
    راهنماي ارزشيابي عملكرد فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

فغالیت های مرکز
اطلاعیه ها
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved